Hoeveel telers zijn bezig met duurzamer telen?

Iedere teler is bezig met duurzaamheid, onze boeren komen namelijk voor veel vraagstukken te staan. De ene teler geeft er alleen meer uitwerking aan dan de ander. Je hebt altijd te maken met pioniers en mensen die de kat uit de boom kijken. Dit kan te maken hebben met de wijze van bedrijfsvoering en de mogelijkheden die een teler heeft. (Lees hier het verhaal van Trudy winter op de boerderij)

Wat houdt de eiwittransitie in? Waarom moeten er steeds meer eiwitrijke gewassen geteeld worden in Nederland?

Op dit moment komt een groot deel van de eiwitten die de mens consumeert van dierlijke eiwitten. Om de wereldbevolking duurzaam te voeden moeten er steeds meer plantaardige eiwitten geconsumeerd worden. De beweging naar minder dierlijke eiwitten en meer plantaardige eiwitten wordt de eiwittransitie genoemd. De laatste jaren worden er steeds meer peulvruchten geconsumeerd en stijgt de vraag naar vleesvervangers (die bestaan uit plantaardige eiwitten). Deze wijziging in ons eetpatroon leidt tot meer vraag naar plantaardige eiwitten. Doordat de vraag naar plantaardige eiwitten stijgt, zullen er ook meer geproduceerd moeten worden. Het blijft tenslotte een kwestie van vraag en aanbod, zoals in elke markt.

Wat houdt de Nationale Eiwitstrategie (NES) in?

De Nationale Eiwittransitie richt zich voornamelijk op het verhogen van de zelfvoorzieningsgraad m.b.t. plantaardige eiwitten. Dit moet bereikt worden door de productie van plantaardige eiwitten te verbeteren en te stimuleren. Daarnaast wordt ingezet op het beter benutten van eiwitten uit reststromen en andere bronnen. Door de zelfvoorzieningsgraad te verhogen, wordt Nederland minder afhankelijk van import. De import uit verre landen brengt in de huidige situatie ook een deel broeikasgassen met zich mee (denk aan transport), dit zal automatisch dan ook minder worden.

Wat is kringlooplandbouw?

De kringlooplandbouw wordt ook wel circulaire landbouw genoemd. Mest en gewasresten dienen voor de akkers als voeding, vervolgens groeien er gewassen die zowel als veevoer als humane consumptie gebruikt kunnen worden. Met de gewassen voor veevoer kunnen we dieren voeden, die vervolgens mest produceren die de landbouwer weer kan gebruiken om zijn akker te voeden. Daarnaast zullen eventuele resten uit de voedingsindustrie ook dienen als voedingsstof voor de akkers. In principe is het de bedoeling bij circulaire landbouw dat eventuele restproducten zo efficiƫnt mogelijk als grondstof dienen voor een volgende productiestap en dat er geen afvalstromen gecreƫerd worden. Op deze manier is de cirkel zoveel mogelijk sluitend.

Wat kan ik zelf doen om duurzamer te consumeren?

Een betere wereld begint natuurlijk altijd bij jezelf. Steeds meer boeren verkopen de producten op hun erf. Stop eens bij de boer in de buurt en koop daar producten. Daarnaast kun je ook bewust winkelen in de supermarkt, controleer eens waar de verse groenten geteeld zijn. Kies indien mogelijk voor Nederlandse groenten. Daarnaast kun je op veel verpakt voedsel eens kijken of je een bepaald keurmerk tegenkomt, zoek vervolgens eens op wat het keurmerk inhoudt. Je weet in elk geval zeker dat je duurzaam bezig bent als je producten koopt van de volgende concepten:

Farm illustration