Nedertarwe brengt teler en consument dichter bij elkaar

Heel kort gezegd: Nedertarwe is tarwe uit Nederland. Maar Nedertarwe is meer dan ‘zomaar’ een tarwe. Het wordt door gecertificeerde en vooruitstrevende boeren volgens strikte richtlijnen duurzaam geteeld. Doordat Nederlandse bakkers de tarwe vervolgens verwerken, blijft het dichtbij. Als teler zie je waar jouw tarwe terechtkomt, en als consument weet je waar het vandaan komt. Hierbij krijgt de teler een eerlijke prijs voor de tarwe, de molenaar en bakkers verwerken het tot brood en banket van hoge kwaliteit, en de consument helpt de boer en bakker om nog duurzamer te ondernemen door te kiezen voor Nedertarwe. Zo werken alle schakels in de graanketen samen om duurzame producten te ontwikkelen, met zoveel mogelijk kracht en smaak uit de natuur.

Duurzaam telen volgens strikte richtlijnen

Een van de belangrijkste kenmerken van Nedertarwe is dat het altijd duurzaam geteeld is. Om Nedertarwe aan CZAV te kunnen leveren moet de teelt dan ook aan een aantal richtlijnen voldoen. In samenwerking met ecologen van Natuurmonumenten hebben CZAV en Koopmans voorwaarden opgesteld om tijdens de teelt de biodiversiteit te verbeteren. Denk aan het zaaien van bloemenranden, aan het planten van zingende struiken of aan ruimer zaaien. Naast biodiversiteit investeren Nedertarwe-boeren in een betere bodemvruchtbaarheid en beperken zij het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. De ambitie is om in de toekomst om ook CO2 vermindering mee te nemen in de richtlijnen.

Samenwerking Royal Koopmans en CZAV

De strategische samenwerking tussen CZAV en Royal Koopmans is gericht op de lange termijn. Beide organisaties hebben veel specialistische kennis in huis, vanuit hun eigen invalshoek. Royal Koopmans heeft bijvoorbeeld waardevolle inzichten op het gebied van consumentenvoorkeuren en markttrends, waar CZAV zich in samenwerking met Natuurmonumenten richt op verduurzaming van de Nedertarwe-teelt. Door deze kennis te combineren kunnen er grote stappen gezet worden in de verduurzaming van teelt,  verwerking en verkoop. Dit is een proces dat continu in ontwikkeling is, en waarbij bewust omgaan met mens, milieu en natuur de uitgangspunten zijn.

Afbeelding
Infographic Nedertarwe