Tarwe geeft de bodem rust

Tarwe daarentegen is een rustgewas. De tarwekorrels groeien boven in de are en de bodem laten we de gehele teelt met rust. De teelt van tarwe is daarom ook erg belangrijk voor onze bodem. Met deze teelt geven we de bodem weer een seizoen rust om zich voor te bereiden op daarna weer een intensievere teelt. We zijn erg zuinig op onze grond en laten hier dan ook zeker één keer in de 4 jaar een monster van nemen. Zo weten wij exact hoe de samenstelling is. De juiste verhouding van water, lucht en klei. Maar in de bodem zit nog veel meer bodemleven, denk aan schimmels en bacteriën. Al deze elementen bij elkaar zorgen voor het bodemleven. 

Stimuleren bodemgezondheid

Het bodemleven proberen we zo min mogelijk te verstoren. De grond niet meer ploegen is daar een voorbeeld van. Onze bodem is van essentieel belang voor het telen van gezonde gewassen. Met een gezonde bodem hoeven wij zo min mogelijk in te grijpen of bij te stellen. 
We zorgen er ook goed voor dat het water van het land weg kan. Drainage is hierin een belangrijke factor. Als een perceel lang onder water staat, gaat het bodemleven dood. Het goed verzorgen van de afwatering zodat het water snel van het land weg kan, komt ten goede van het bodemleven en de bodemgezondheid.

Afbeelding
Infographic Nedertarwe

Bovenstaande infographic geeft bij F aan dat je voor betere bodemgezondheid het stro wat afkomstig is van de tarwe kunt hakselen. Vervolgens laten we dit achter op het perceel. Zo laten we organische stof achter op het land, waardoor het bodemleven dit weer op kan nemen. G geeft het bodemleven aan onder een tarweperceel. Tijdens de gehele tarweteelt laten we het bodemleven met rust.